Keltische Jaarfeesten: een Overzicht

Vandaag wil ik jullie graag iets vertellen over het Keltisch Jaarwiel. Ik ben even creatief aan de slag gegaan om het ook mooi visueel te maken. Een jaar bestaat uit 12 maanden, 4 seizoenen, en twee helften. Er zijn 8 jaarfeesten, waarvan vier zonnefeesten en vier maanfeesten.

Het Keltisch Jaarwiel © Luna Laguz (Natasja Rietveld) 2020

Zonnefeesten

We zitten nu in de donkere helft van het jaar en gaan richting midwinter op 21 december. Dat is de dag dat de nacht het langste is en de dag het kortst. Oftewel de zon komt laat op en gaat vroeg onder. Na midwinter gaan de dagen langzaam weer lengen tot de lente-evening of lente equinox met Ostara. Op dat moment zijn dag en nacht weer even lang; de lichte helft van het jaar begint. Het wiel draait door naar Midzomer, wanneer de dag het langste is; de zon komt vroeg op en gaat laat onder. Daarna worden de nachten weer langer tot we uitkomen bij Mabon of de Herfst evening of herfst equinox waar de dag en nacht weer even lang zijn. En we zijn weer in de donkere helft van het jaar aangekomen.

Maanfeesten

Daarnaast heb je ook de feesten die niet direct samenhangen met de stand van de zon; de maanfeesten. Het Keltisch jaar start in de donkere tijd met Samhain; de sluiers zijn dun; contact met, en het eren van, voorouders en diegenen die ons zijn voorgegaan is makkelijker. Imbolc kondigt de lente aan; er roert zich iets in de buik (im bolc). Beltaine is het mei-feest en daarin staat het heilige huwelijk centraal. Lughnassad is een oogstfeest waar het binnenhalen van de oogst centraal staat.


disclaimer: Ik heb bijgevoegde afbeelding op intuïtie gemaakt. Volgens de Keltische stroming zijn de elementen per seizoen anders dan afgebeeld; Winter is Aarde; Lente is Lucht; Zomer is Vuur; Herfst is Water.

Keltische Jaarfeesten: Ostara

En hebben jullie het al gemerkt? De dagen beginnen weer langer te worden. Op 20 maart was het Ostara, het Keltisch jaarfeest waar we vieren dat de dag precies even lang is als de nacht (de Lente-equinox). En dat de dagen nu alleen maar langer worden! Ostara kondigt de lente aan, de energie begint langzaam te groeien; de natuur wordt eindelijk wakker. Ook met ostara is het ei symbool van nieuw begin en potentieel. Het kan immers uitgroeien tot een nieuw wezen. Hoe vier jij Ostara?

Keltische Jaarfeesten: Imbolc

In de Keltische traditie worden acht jaarfeesten gevierd. Je hebt de vier feesten die corresponderen met de zon: de zonnefeesten. Dit zijn de feesten die te maken hebben met de lengte van de dag/nacht: Midwinter (langste nacht), Lente-equinox Ostara (dag-nacht even lang); Midzomer (langste dag) en de Herfst equinox Mabon (dag-nacht weer even lang). Daartussen vallen de maanfeesten, de feesten die corresponderen met de maan. Dit zijn Samhain; Imbolc; Beltaine en Lughnassadh. In dit artikel ga ik dieper in op de betekenis van Imbolc.

Imbolc – 1 februari

In februari neemt de kracht van de zon met de dag toe, maar is zij nog niet sterk genoeg om de winterkou te verdrijven. Imbolc verwelkomt de lente, de dagen worden weer langer. De geboorte van de eerste lammetjes en het bloeien van de sneeuwklokjes zijn de eerste tekenen die daarop wijzen. De naam Imbolc komt wellicht van het Ierse i mbolg, “in de buik“. Deze naam wijst op de drachtigheid van de ooien. Het is tegelijk een Keltische term voor lente. De natuur wordt langzaam wakker.

De Keltische godin Brighid is een maangodin, daarom is dit feest ook gewijd aan haar wijsheid en aan water. In deze periode worden heilige, geneeskrachtige bronnen geëerd met geschenken, kaarsen en offergaven. De Kelten geloofden dat de genezende krachten van water veel goeds kon doen en gebruikten deze ook als basis voor kruidengeneesmiddelen. Het eren van de heilige bronnen was een manier om de energie weer terug te geven.

Wat kun je zelf doen om Imbolc te vieren?

Je kunt het licht verwelkomen door alle lichten aan te doen, al is het het maar voor even. Steek in elke ruimte een kaarsje aan om het licht te verwelkomen.

 

Bronnen
Andy Baggott – Het Keltisch Levenswiel, ISBN9020282514; https://nl.wikipedia.org/wiki/Imbolc